Det er ik' farligt, men ubehageligt.

Vær forsigtig med husdyr og børn, der er net + EL-hegn  om de små søer, for at holde ræve og andre rovdyr ude.

Al motorkørsel, cykling, ridning, jagt og fiskeri forbudt.
!!!  Arbejds- og Handikapkørsel dog undtaget.

Benyt venligst vores affaldsspandene.


Tak for besøget  🙂

OBS.:

    Der fore-findes nødtoilet  😠       Her kan du sidde i egne tanker,
       ind-til en anden på døren banker.

       Der er vandhane uden for toilettet.